Vapaussotiemme Lakeuden Perinneyhdistys ry:n huomionosoitukset 4.6.2021

Vapaussotiemme Lakeuden Perinneyhdistys ry uusi 30-vuotisen toimintansa kunniaksi huomionosoitusjärjestelmänsä viime vuonna. Antero Maunula -kunniakilpi, Kultaiset jäsenmerkit sekä Vuoden maineteko- ja Vuoden yhdyshenkilö -kunniakirjat luovutetaan kerran vuodessa yhdistyksen vuosipäivänä 4.6.

Antero Maunula -kunniakilpi Tapani Tikkalalle

Yhdistyksen arvokkain huomionosoitus Antero Maunula – kunniakilpi, kilpi no:2, on myönnetty 4.6. vaasalaiselle yhdistyksen puheenjohtaja Tapani Tikkalalle.

Antero Maunula – kunniakilpi myönnetään perinneyhdistyksen jäsenelle, jolla on poikkeukselliset ansiot perinneyhdistyksen hyväksi. Huomionosoitusta ei myönnetä vuosittain. Kunniakilpi on perustettu eversti Antero Maunulan muistoksi. Maunula toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1993 – 2010 ja hänet kutsuttiin yhdistyksen, silloin nimellä Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys ry, kunniapuheenjohtajaksi 2011. Antero Maunula kuoli 2014.

Tapani Tikkala on toiminut yhdistyksen Vaasan alueen yhdyshenkilönä vuodesta 2011, yhdistyksen hallituksessa vuodesta 2014, varapuheenjohtajana 2017 ja puheenjohtajana vuodesta 2018 alkaen. Tikkala on ollut Vapaussodan Perinneliitto ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2017 sekä liiton varapuheenjohtaja ja tulevaisuustyöryhmän puheenjohtaja vuodesta 2019 alkaen.

Tapani Tikkala on kirjoittanut Vapaussoturi -lehteen yli 60 artikkelia ja yhdistyksen 30-vuotishistoriikin ”Lakeuden kutsu”. Hän on jalkauttanut yhdistyksen toimintaa eri puolille maakuntaa järjestämällä Perinneiltoja ja pitämällä niissä lukuisia esityksiä eri aihepiireistä. Tikkala ideoi myös Lakeuden maakuntamarssin 2021. Hänen puheenjohtajakautensa aikana yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut 400 jäsenellä ja lähentelee nyt 1000 jäsenen maagista rajaa.

Kultainen jäsenmerkki kunniajäsenille

Yhdistyksen kultainen jäsenmerkki on yhdistyksen toiseksi arvokkain huomionosoitus. Se annetaan jäsenelle, joka on huomattavan aktiivisesti toiminut 5-10 vuotta yhdistyksen eri tehtävissä. Kultaiseen jäsenmerkkiin kuuluu yhdistyksen puheenjohtajan allekirjoittama luovutuskirja.

Yhdistyksen kultainen jäsenmerkki on myönnetty Vapaussotiemme Lakeuden Perinneyhdistys ry:n kunniajäsenille (suluissa kunniajäseneksi kutsumisvuosi): Erkki Anttila (2014), Marja-Liisa Haveri-Nieminen (2014), Paavo Koskenranta (2014), Tuomo Kotkaniemi (2014), Jorma Jokisalo (2020), Jorma Kangasluoma (2021) ja Kaisu Norrbacka (2021).

Vuoden maineteko -huomionositus Heikki Pakarille

Seinäjokelaiselle Heikki Pakarille on myönnetty 4.6. järjestyksessä toinen Vuoden maineteko -kunniakirja.

Vuoden maineteko -kunniakirja annetaan yhdistyksen jäsenelle tai poikkeustapauksessa yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla, esimerkiksi taloudellisesti tai muulla poikkeavalla tavalla tukenut tai edistänyt yhdistyksen toimintaa. Vuoden maineteko -huomionosoitukseen on kuvattu yhdistyksen kultainen jäsenmerkki. Huomionosoitus myönnetään ainoastaan yhdelle henkilölle vuodessa ja se voidaan jättää myöntämättä, mikäli kriteerejä täyttävää henkilöä tai yhteisöä ei ole esittää.

Heikki Pakari on kunnostautunut yhdistyksen 30-vuotishistoriikin Lakeuden kutsun varainhankinnassa, hankkien lukuisan määrän tuki-ilmoituksia laajalta alueelta. Pakarin poikkeuksellisen ansiokkaan toiminnan ansiosta yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla.

Vuoden yhdyshenkilö -huomionosoitus Juhani Arkkolalle

Isokyröläiselle Juhani Arkkolalle on myönnetty 4.6. järjestyksessä toinen vuoden yhdyshenkilö -kunniakirja.

Kunniakirja annetaan yhdyshenkilölle, joka on aktiivisesti ja menestyksekkäästi osallistunut paikkakunnallaan yhdistyksen tilaisuuksien järjestämiseen, jäsenhankintaan, Vapaussoturi-lehden tilaushankintaan tai muulla tavalla edistänyt yhdistyksen myönteistä julkisuuskuvaa ja jonka toiminta on selkeästi aktiivisempaa muihin yhdyshenkilöihin verrattuna. Vuoden yhdyshenkilö – huomionosoituksessa on kuvattu yhdistyksen hopeinen jäsenmerkki. Huomionosoitus myönnetään ainoastaan yhdelle henkilölle vuodessa ja se voidaan jättää myöntämättä, mikäli kriteerejä täyttävää yhdyshenkilöä ei ole esittää.

Juhani Arkkola on toiminut useita vuosia aktiivisesti Isonkyrön yhdyshenkilönä, onnistuen erityisesti jäsen- ja varainhankinnassa. Arkkola on järjestänyt useita Perinneiltoja sekä organisoi Lakeuden maakuntamarssin 2021 niin hyvin, että Isokyrö voitti ylivoimaisesti kuntien välisen kilpailun.

Väinö Valve -mitali Veli Suvannolle

Lapualaiselle Veli Suvannolle luovutetaan Väinö Valve -mitali kiitoksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä yhdistyksen hyväksi.

Vapaussodan Perinneliitto teetti 1994 jääkärikenraali Väinö Valveesta kunniamitalin. Sen on suunnitellut kuvanveistäjä Heikki Nieminen. Ensimmäinen mitali luovutettiin Väinö Valveelle hänen 99-vuotissyntymäpäivänään 28.12.1994. Väinö Valve kuoli 11.3.1995.

Veli Suvanto on toiminut yhdistyksen hallituksen jäsenenä vuodesta 2014. Hän on toiminut varapuheenjohtajana vuosina 2014 – 2016 sekä järjestösihteerinä vuodesta 2017 alkaen. Veli Suvanto on ollut myös Vapaussoturien Huoltosäätiön hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen.

Isonkyrön kunta voitti Lakeuden maakuntamarssin 2021

Lakeuden maakuntamarssiin osallistui 24.4. – 21.5. välisenä aikana 12 paikkakuntaa ja niissä oli yhteensä 1306 marssijaa. Kunnat kilpailivat keskenään osallistumisaktiivisuudesta, joka laskettiin jakamalla asukasluku osallistujamäärällä. Kilpailuun voivat osallistua myös ne entiset liitoskunnat, joissa on oma yhdyshenkilö. Kilpailun voitti Isonkyrön kunta, josta marssiin osallistui 246 henkilöä ja osallistumisprosentiksi tuli 5,50 %. Seuraaviksi sijoittuivat Jurva (2,15 %), Kauhajoki (1,82 %), Vimpeli (1,80 %) ja Kurikka (1,74 %).

Isonkyrön kunnanjohtaja Tero Kankaanpäälle luovutetaan Lakeuden maakuntamarssi 2021 -kunniakirja.

HALLITUS