Historiikki

Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistyksen juuret

Vapaussoturien Huoltosäätiön ( VHS ) perustava kokous pidettiin Tammisunnuntaina 30.1.1954 Hotelli Tammerissa Tampereella. Eteläpohjalaiset olivat olleet koko ajan aktiivisesti mukana vapaussoturien yhteistoiminnassa.

Suomi jaettiin Vapaussoturien Huoltosäätiön toimesta alueellisiin avustustoimikuntiin. Kullekin avustustoimikunnalle asetettiin omat keräystavoitteet ja annettiin tehtäväksi vastata oman alueensa vapaussotureista. Etelä-Pohjanmaan avustustoimikunta perustettiin 5.9.1954. Puheenjohtajana toimi varatuomari Ilmari Talvitie.

Vuonna 1961 avustustoimikuntien nimi muutettiin piireiksi. Etelä-Pohjanmaan laaja alue jaettiin eteläiseen, pohjoiseen ja ruotsinkieliseen piiriin kunnes vuonna 1983 palattiin jälleen yhteen Etelä-Pohjanmaan piiriin.

Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistyksen synty

Jäsenkunnan harvenemisen ja toiminnan painopisteiden sitä kautta muututtua, koettiin tarpeelliseksi organisoitua valtakunnallisesti taas uudelleen. Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys ry perustettiin 4.6.1990 tekemään Vapaussodan perinne- ja huoltotyötä Etelä-Pohjanmaalla.

Yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoittivat VHS:n Etelä-Pohjanmaan piirin pj. Paavo Koivuvaara Seinäjoelta, vpj. Reino Pernaa Kauhavalta, rahastonhoitaja Erkki Anttila Seinäjoelta ja sihteeri Paavo Koskenranta Seinäjoelta.
Merkittävä asia oli, että VHS:n Etelä-Pohjanmaan piirin rahavarat siirtyivät perustetun uuden yhdistyksen haltuun. Näin sen taloudellinen asema oli perustamisvaiheessa turvattu.

1980- luvun lopussa alkanut VHS:n organisaatiomuutos otettiinkin Etelä-Pohjanmaalla vastaan avoimin mielin ja valtakunnan tasolla tehty yhteistyösopimus koettiin kohtuulliseksi ja toiminnan turvaavaksi.

Vapaussodan Perinneliitto ry perustettiin 30.1.1993. Lokakuussa 1993 Perinneliitto ja VHS laativat yhteistoimintasopimuksen, joka päivitettiin vuonna 2011. Johtavana asiana sopimuksessa on, että Perinneliitto yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa hoitaa Vapaussodan perinteen vaalimisen ja VHS tukee perinnetyötä taloudellisesti, säätiön sääntöjen mukaan.