Yhdistyksen kevätkokous 2021

Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin E-P:n Maanpuolustuspiirien kokoustilassa 26.5.2021. Kokous alkoi kello 18.00 mutta sitä ennen nautittiin Seinäjoen seudun Sotilaskotiyhdistys ry:n järjestämä kahvitustilaisuus missä paikalle kokoontuneet jäsenet pääsivät pitkän tauon jälkeen tapaamaan toisiaan ja keskusteleman kahvin lomassa keskenään. Paikalle oli kokoontunut niin iso määrä jäseniä että normaalisti käytetyn kokoustilan väliseinä päätettiin avata että väkimäärä pystyi istumaan koronavaaran edellyttämillä turvaetäisyyksillä. Koronatilanne tosin Etelä-Pohjanmaalla on jo hyvin hallinnassa ja varmaankin kaikki osallistujat ovat saaneet vähintään yhden ja useimmat kaksi rokotusannosta.

Siniset Ristit saivat Ilmari Hämäläinen, Veli-Matti Keskinen, Jarmo Kivimäki, Osmo Myllykoski, Mika Mäki, Mikko Mäki-Haapoja, Hannes Mäkipernaa, Antti Puska, Mauno Riihimäki, Matti Rinkineva, Esko Sippola sekä Jukka Sysilampi. Mauno Riihimäki oli estynyt saapumaan paikalle ja hänelle se luovutetaan sopivassa, arvokkaassa tilaisuudessa.

Sinisen Ristin saaneet. Vasemmalta lukien Antti Puska, Matti Rinkineva, Ilmari Hämäläinen, Veli-Matti Keskinen, Osmo Myllykoski, Mika Mäki, Jarmo Kivimäki, Mikko Mäki-Haapoja, Hannes Mäkipernaa, Esko Sippola ja Jukka Sysilampi.

Kokous alkoi ajalaan ja etene totutun kaavan mukaan. Aluksi yhdistyksemme puheenjohtaja Tapani Tikkala yhdessä varapuheenjohtaja Erkki J. Hautalan kanssa luovutti Tammisunnutaina myönnetyt, mutta koronatilanteen takia luovuttamatta jääneet Siniset Ristit sen ansainneille henkilöille.

Huomionosoituksen jälkeen käytiin läpi yhdistyksen jäsenmäärän kehitystä 2000-luvulla. Tuhannen jäsenen määrä on lähestymäisillään ja tavoite on saavuttaa se vielä tämän vuoden aikana.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Mäki ja sihteeriksi Esko hakulinen. Kokouksessa Mäki veti läpi ammattilaisen ottein sääntöjen määräämät kohdat. Tapani Tikkala kävi läpi yhdistyksen toimintakertomuksen ja yhdistyksen rahastonhoitaja Kaj Mäkelä kertoi puolestaan tilinpäätöksen, taseen ja tilintarkastuskertomuksen. Molemmat esityslistan kohdat hyväksuyyttiin sellaisenaan ja saipa Tapani Tikkala erityiskiitokset toiminnastaan Tuomo Kotkaniemeltä.

Kevätkokousväki päätti hyväksyä myös hallituksen esityksen kutsua kunniajäsenksemme Jorma Kangasluoman sekä Kaisu Norrbackan. Molemmat henkilöt ovat tehneet huomattavan uran yhdistyksessämme. Kangasluoman olleen mm. hallituksen jäsenenä sekä pitkäaikaisena rahastonhoitaja. Norrbackan ollessa myöskin mm. hallituksen jäsenenä sekä lisäksi useita vuosia yhdistyksen sihteerinä. Oikeisiin osoitteisiin meni nämä valinnat.

Kokouksen jälkeen saimme kuulla rovasti Aulis Harjun pitämän saarnan, kuten hän itse halusi esityksestään lausuttavan, koskien Pihtiputaalla vuonna 1969 tapahtuneita poliisisurmia.

Tästä surullisesta tapoahtumasta Mikko Niskanen teki myös elokuva, tai lähinnä TV-sarjan, Kahdeksan surmanluotia. Harju piti varsin koskettavan esityksen siitä mikä tilanne oli tuohon aikaan pienellä paikkakunnalla, kun perheiden taloudellinen tilanne oli yleisesti tukala. Tauno Pasanen ajautui tilanteeseen missä lopulta 4 poliisihenkilöä menetti henkensä. Aulis Harju oli tuolloin Pihtiputaalla kirkon palveluksessa ja oli juuri se henkilö joka kävi tuomassa lohtua jokaisessa poliisisurmakodissa. Vaikkakin pelkkää molemminpuolista itkua se oli kuten Harju kertomuksessaan mainitsi. Esityksen jälkeen Tapani Tikkala kävi vielä tuosta samaisesta tapahtumasta läpi hieman syvällisemmin henkilötietoja ja Tauno Pasasen myöhempiä vaiheita.


Videotallenne rovasti Aulis Harjun esitelmästä: