Toimintasuunnitelma 2016

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 – “Rintamat syntyvät”

0. JOHDANTO

Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys ry jatkaa toimintaansa otsikon mukaisessa hengessä – perinteisillä, totutuilla ja hyviksi todetuilla tavoilla ja tapahtumilla. Vuoden päätapahtumia ovat Tammisunnuntain juhla 31.1.2016 Ähtärissä ja Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivät 21-.22.2016 Tammisaaressa.
Vuosi 2016 toiminnassamme tarjoaa tietoa lähtökohdista, mitkä merkitsivät valmistautumisen tehostumista toimenpiteistä ja kehityksestä, mikä johti maamme itsenäisyyden saavuttamisen ja vapautustaisteluun. Tautaksi valaistaan myös Suomen sisäistä tilaa ja yhteiskunnassa olevia ongelmia.
Valmistautuminen vapaustaistelumme 100 -vuotisjuhlallisuuksiin alkaa yhdistyksemme osalta Tammisunnuntai 100 v juhlan (27.-28.1.2018) suunnittelulla ja valmistelulla eri toimijoiden kanssa. Mukaan valmisteluihin tullaan kutsumaan Seinäjoen kaupunki ja seurakunta, E-P:n Matkailu Oy, poliisi, E-P:n Reserviläispiirit, Pohjanmaan Aluetoimisto ja muita yhteiskumppaneita myös naapurimaakunnista.
Juhlavuosiemme viestinnän ja vuoden 1918 tapahtumien palauttamiseksi nykysukupolvien tietoisuuteen aloitetaan mahdollisuuksien mukaan myös muita vaikuttavia projekteja tulevina vuosina.
Toiminnassamme korostuu kuitenkin aina sen asian painottaminen, että vuoden 1918 talven ja kevään taistelulle maamme vapauden ja demokraattisen kehityksen turvaamiseksi on lopputuloksen näkökulmasta oikein nimi vapaussota. Se oli sitä mitä suurimmassa määrin myös valtio-opillisesta näkökulmasta. Mannerheim käytti myös sovinnollista ”itsenäisyytemme murroskausi 1918”- ilmaisua talvisodan jälkeen keväällä 1940. Sotaan sisältyi monia sellaisia elementtejä ja asioita, jotka oikeuttavat sodan luonnetta kuvaavina tai poliittisesti tarkoituksenmukaisina puhumaan veljessodasta, kansalaissodasta, luokkasodasta ja sisällissodasta mutta ennen kaikkea kapinasta. Viimeksi mainittu kapina oli aikalaisten huulilla yleisintä. Sisällissota on ennen kaikkea tutkijoiden näkökulma ja sellaisena taistelu vapaudestamme kuvataan myös oppikirjoissa.

1. TOIMINNAN SISÄLTÖ

Toimintamme rakentuu 1) maamme itsenäisyystaisteluiden perinteen ja historian vaalimiseen, 2) edellä mainittuihin perustuviin muistojuhliin ja niiden taustoja valaiseviin seminaareihin, 3) pohjalaisten joukkojen vapaussodan ajoista kertovien historiankirjoitusten käynnistämiseen ja tuottamineen vuosina 2017 – 2020, 4)yhdistyksen omiin yleisiin kokouksiin, joihin liitetään mahdollisuuksien mukaan sopiva esitelmä.
Ensimmäisen ryhmän tilaisuudet tarjoamme suurelle yleisölle mahdollisuutena. Toisen ryhmän tapahtumissa voimme olla pääjärjestäjiä tai osavastuullisia mutta vähintään osallistujia. Kolmas ryhmä on uusi toiminta-alueemme, mikä on ratkaisevasti riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta. Neljäs ryhmä on ennen kaikkea jäsenille suunnattuja yhdistyksemme toiminnan määrittelemiseen tarkoitettuja. Niihin liitetyt esitelmät ovat kuitenkin avoimia kaikille. Tapahtumakalenterimme on liitteessä 1.

2. VIESTINTÄ

Jaamme tietoa vuosisuunnitelmastamme yhteistä piiritasoista toimintakalenteria käyttäen. Sitä kautta saamme lisää vaikuttavuutta ja edistämme yhteistoimintaa.
Keskeisimmät toimintamallit ovat:
1. Pidetään ajan tasalla nettisivustoa ja julkaistaan tapahtumiin liittyvää aineistoa heti tapahtuman jälkeen.
2. Annetaan tietoja toiminnastamme muille maanpuolustus-, kilta-, veteraani- ja perinnejärjestöille antamalla tapahtumatietomme yhteiseen toimintakalenteriin vuosittain marraskuun loppuun mennessä.
3. Pyritään saamaan julkaistavaksi toiminnastamme kertovia kolumneja ja jälkikirjoituksia etsimällä tähän tehtävään sopiva kolumnisti tai kaksikin.
4. Järjestetään merkittäviä tapahtumia edeltäviä tiedotustilaisuuksia tarvittaessa tiedotusvälineille ja vähintäänkin kutsutaan heitä tapahtumiimme.
5. Pidetään esillä tunnuksiamme ja esiinnytään yhdistyksemme nimissä muun muassa kutsu-, seminaari- tai puhetilaisuuksissa.
6. Aktivoidaan edelleen jäsenistöä tilaamaan vapaussoturi–lehteä.
7. Jatketaan jäsenistön nettiosoitteiston täydentämistä ja jaetaan toimintasuunnitelma sähköisenä sekä kirjeellä niille, joille ei ole sähköpostiosoitetta tammikuun 15. päivään mennessä.
8. Yhdyshenkilöverkostoomme pidetään yhteyttä puheenjohtajan ja järjestösihteerin yhteisillä erityistiedonannoilla.
9. Selvitetään mahdollisuuksia jäsenkunnan laajentamiseksi nuorempien sukupolvien edustajilla esimerkiksi järjestäytyneiden reserviläisten joukosta.

3. YHTEISTOIMINTA

Eri perinneyhdistysten, jo olemassa olevien ja uusien kanssa on kyettävä tiiviiseen yhteistoimintaan. Tulevaisuudessa perinnetyössä voi olla vain yksi päämäärä ja ydin: pidetään yllä kaikkien itsenäissyysotiemme yhteistä perinnettä ”Itsenäistä Suomea”. Tähän sisältyy myös Vapaussodan perinne, kun lähestytään sotiamme niiden lopputuloksen näkökulmasta – vapauden ja itsenäisyyden saavuttamisen ja säilyttämisen näkökulmasta. Yhdistyksenä korostamme, että vuoden 1918 vapaussoturien perinne ja Tammenlehvä- sukupolven vuosien 1939- 1945 sotiemme perinne ovat yhtä ja samaa perinnettä. Näiden sukupolvien yhteinen perintö Suomen kansalle on ”Itsenäinen Suomi.”
Yhdistys pyrkii omalla toiminnallaan lisäämään koordinoitua yhteistoimintaa Seinäjoen Sotilaspiirin killan yhteistyöfoorumin, Veteraanien perintötoimikunnan kautta. Tavoitteena on estää tärkeiden tapahtumien päällekkäisyydet ja keskittää voimavaroja eri toimijoita kokoaviin yhteiseksi koettaviin tapahtumiin. Minimitavoite on saada yhteiseen toimintakalenterin ainakin reserviläisjärjestöjen ja yhdistyksemme tapahtumat.
Pidämme yllä hyvää yhteistyötä erityisesti Etelä-Pohjanmaan Lottaperinne ry:n, Jääkäripataljoona 27 Perinneyhdistyksen Etelä-Pohjanmaan osaston ja Suojeluskunta – ja Lotta Svärd – museon Tuki ry kanssa.
Edellä mainittujen lisäksi olemme yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan historiallisen seuran kanssa.

4. MUITA ASIOITA

Yhdistyksemme jäsentavoite 2015 osalta ei toteutunut suuren poistuman takia. Siksi vuoden 2016 vuoden poppuun mennessä tavoitteena on ylittää selkeästi 600 jäsenen rajapyykki. Säilyttääksemme jäsenkuntamme samalla tasolla ja jopa lisätäksemme sitä, on tehtävä työtä erityisesti niillä maakuntamme alueilla, joissa jäsenkuntamme on vähäistä ja näkyvyytemme heikohko. Jäsenhankinnan ohella on lisättävä näkyvyyttämme ja maakunnallisen Tammisunnuntain juhlan lisäksi suuntaamalla muitakin tapahtumia eri puolille maakuntaamme.
Yhdistyksen toiminnan pitkän aikavälin suunnittelun ohjaamiseksi tavoitteena vapaussodan alkamisen ja päättymisen 100-vuotisjuhlat nimetään viisi(5) seuraavaa vuotta seuraavasti:
1. (vuosi 2015 – Yhteistoiminta Saksan ja Ruotsin kansa: ”Valmistautuminen alkaa”)*
2. vuosi 2016 – Suomi 1.maailmansodan vaikutusten kohteena: ”Rintamat syntyvät”
3. vuosi 2017 – Valtiollinen Itsenäisyys vallankumouksien varjossa: ”Kansakunnan kahtiajako”
4. vuosi 2018 – Taistelu vapaudesta ja itsenäisyyden varmistaminen: ”100 vuotta Vapaussodasta”
5. vuosi 2019 – Hallitusmuodosta valtataistelua: ”Suomen 1. Tasavalta”
6. vuosi 1920- Tarton rauhansopimus: ”Valkoisen Suomen itsenäisyyden tunnustus”
Esitän yhdistyksemme puheenjohtajana hallituksen ja omasta puolestani kiitoksen jäsenistön lisääntyneestä kiinnostuksesta ja hyvästä toimintavuodesta 2015. Yhdistyksellämme on odotettavissa ainakin samanveroinen toimintavuosi 2016.

 

Lataa tiedosto tästä (PDF, 298KB)