Toimintasuunnitelma 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 – “Valmistautuminen alkaa”     
(Lataa tulostettava versio tästä)

0. JOHDANTO
Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistys ry jatkaa toimintaansa otsikon mukaisessa hengessä – perinteisillä, totutuilla ja hyviksi todetuilla tavoilla ja tapahtumilla. Vuoden päätapahtumat ovat Tammisunnuntain juhla Kauhajoella ja Jääkärivärväykseen paneutuva seminaari, jossa käsitellään jääkärivärväystä ja etappitoimintaa painopisteenä Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa.
Vuosi 2015 toiminnassamme käynnistää valmistautumisen maamme itsenäisyyden saavuttamisen ja vapautustaisteluun johtaneen kehityksen esillä pitämiseen ja siitä tiedon levittämiseen. Toiminnassamme korostuu sen asian painottaminen, että vuoden 1918 talven ja kevään taistelulle maamme vapauden ja demokraattisen kehityksen turvaamiseksi on lopputuloksen näkökulmasta oikein nimi vapaussota. Se oli sitä mitä suurimmassa määrin myös valtio-opillisesta näkökulmasta. Sotaan sisältyi monia sellaisia elementtejä ja asioita, jotka oikeuttavat sodan luonnetta kuvaavina tai poliittisesti tarkoituksenmukaisina puhumaan veljessodasta, kansalaissodasta, luokkasodasta ja sisällissodasta mutta ennen kaikkea kapinasta. Viimeksi mainittu kapina oli aikalaisten huulilla yleisintä.

1. TOIMINNAN SISÄLTÖ
Toimintamme rakentuu 1) maamme itsenäisyystaisteluiden perinteen ja historian vaalimiseen, 2) edellä mainittuihin perustuviin muistojuhliin ja 3)yhdistyksen omiin yleisiin kokouksiin, joihin liitetään mahdollisuuksien mukaan sopiva esitelmä.
Ensimmäisen ryhmän tilaisuudet tarjoamme suurelle yleisölle mahdollisuutena. Toisen ryhmän tapahtumissa voimme olla osavastuullisia mutta vähintään osallistujia. Kolmas ryhmä on ennen kaikkea jäsenille tarkoitettuja yhdistyksemme toiminnan määrittelemiseen tarkoitettuja. Niihin liitetyt esitelmät ovat avoimia kaikille. Tapahtumakalenterimme on liitteessä 1.

2. VIESTINTÄ
Parannamme toimintamme luonteesta ja tapahtumista kertovaa viestintää osallistumalla piiri-/maakuntatasoisen kokoavan toimintakalenterin rakentamiseen. Yhteinen toimintakalenterimme lisää viestintämme ulottuvuutta. Sitä kautta saamme lisää vaikuttavuutta ja edistämme yhteistoimintaa.
Keskeisimmät toimintamallit ovat:
1. Pidetään ajan tasalla nettisivustoa ja julkaistaan tapahtumiin liittyvää aineistoa heti tapahtuman jälkeen.
2. Annetaan tietoja toiminnastamme muille maanpuolustus-, kilta-, veteraani- ja perinnejärjestöille antamalla tapahtumatietomme yhteiseen toimintakalenteriin vuosittain marraskuun loppuun mennessä.
3. Pyritään saamaan julkaistavaksi toiminnastamme kertovia kolumneja ja jälkikirjoituksia ainakin paikallislehdissä.
4. Järjestetään merkittäviä tapahtumia edeltäviä tiedotustilaisuuksia tarvittaessa tiedotusvälineille. (Tammisunnuntai 2015, Syksyn seminaari)
5. Pidetään esillä tunnuksiamme ja esiinnytään yhdistyksemme nimissä muun muassa kutsu-, seminaari- tai puhetilaisuuksissa.
6. Aktivoidaan edelleen jäsenistöä tilaamaan vapaussoturi–lehteä.
7. Jatketaan jäsenistön nettiosoitteiston täydentämistä ja jaetaan toimintasuunnitelma sähköisenä sekä kirjeellä niille, joille ei ole sähköpostiosoitetta tammikuun 15. päivään mennessä.
8. Uudistetaan yhdyshenkilöverkostomme ja sen toiminta. Pidetään yhteyttä puheenjohtajan ja järjestösihteerin yhteisillä erityistiedonannoilla.

3. YHTEISTOIMINTA
Yhteistoimintavalmiutemme ja tahtotilamme perustuvat siihen, että veteraanien perinnön vaalimisessa ei voi tulevaisuudessa olla ”minkäänlaisia edunvalvontapiirteitä.” On välttämätöntä kyetä yhdistämään sodat kokeneiden sukupolvien kaikki kokemukset yhteisen” lipun alle”. Tähän sisältyy myös Vapaussodan perinne, kun lähestytään sotiamme niiden lopputuloksen näkökulmasta – vapauden ja itsenäisyyden saavuttamisen ja säilyttämisen näkökulmasta. Yhdistyksenä korostamme, että vuoden 1918 vapaussoturien perinne ja Tammenlehvä- sukupolven vuosien 1939- 1945 sotiemme ovat yhtä ja samaa perinnettä. Näiden sukupolvien yhteinen perintö Suomen kansalle on ”Itsenäinen Suomi.”
Yhdistys pyrkii omalla toiminnallaan lisäämään koordinoitua yhteistoimintaa Seinäjoen Sotilaspiirin killan yhteistyöfoorumin, Veteraanien perintötoimikunnan kautta. Tavoitteena on estää tärkeiden tapahtumien päällekkäisyydet ja keskittää voimavaroja eri toimijoita kokoaviin yhteiseksi koettaviin tapahtumiin. Minimitavoite on saada yhteiseen toimintakalenterin ainakin reserviläisjärjestöjen ja yhdistyksemme tapahtumat.
Pidämme yllä hyvää yhteistyötä erityisesti Etelä-Pohjanmaan Lottaperinteen ry ja Jääkäripataljoona 27 Perinneyhdistyksen Etelä-Pohjanmaan osaston kanssa.
Uutena toimijana toimintaamme lähellä olevana Suojeluskunta – ja Lotta Svärd – museon Tuki ry on uusin yhteistyökumppanimme
Edellä mainittujen lisäksi olemme yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan historiallisen seuran kanssa.

4. MUITA ASIOITA
Yhdistyksen uudet säännöt on vahvistettu ja otettu käyttöön. Uusien sääntöjen myötä siirrymme kahden yleisen kokouksen järjestelmään. Syyskokouksessa keskeistä on tulevan vuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen ja yhdistyksen johtohenkilöstön valinnat. Kevätkokouksen keskeisin sisältö on edellisen vuoden toiminnan arviointi ja johdon tili- ja vastuuvapauksien käsittely.
Yhdistyksemme jäsenmäärä on noussut edelleen edeltävän vuoden tasosta ja on syyskokouksen 2014 aikana 600. Vuoden 2015 vuoden poppuun mennessä tavoitteena on ylittää saavutettu raja selkeästi. Säilyttääksemme jäsenkuntamme samalla tasolla ja jopa lisätäksemme sitä on tehtävä työtä erityisesti niillä maakuntamme alueilla, joissa jäsenkuntamme on vähäistä ja näkyvyytemme heikohko. Jäsenhankinnan ohella on lisättävä näkyvyyttämme ja maakunnallisen Tammisunnuntain juhlan lisäksi muitakin tapahtumia suunnataan eri puolille maakuntaamme.
Yhdistyksen toiminnan pitkän aikavälin suunnittelun ohjaamiseksi tavoitteena vapaussodan alkamisen ja päättymisen 100-vuotisjuhlat nimetään viisi(5) seuraavaa vuotta seuraavasti:
1. vuosi 2015 – Yhteistoiminta Saksan ja Ruotsin kansa: ”Valmistautuminen alkaa”
2. vuosi 2016 – Venäläinen sotaväki ja linnoitustyöt: ”Rintamat syntyvät”
3. vuosi 2017 – Levottomuuksien ja juonittelujen vuosi: ”Kansakunnan kahtiajako”
4. vuosi 2018 – Taistelu vapaudesta ja itsenäisyydestä: ”100 vuotta Vapaussodasta”
5. vuosi 2019 – Hallitusmuodosta valtataistelua: ”Suomen 1. Tasavalta”
6. vuosi 1920- Tarton rauhansopimus: ”Valkoisen Suomen itsenäisyyden tunnustus”
Esitän yhdistyksemme puheenjohtajana hallituksen ja omasta puolestani kiitoksen jäsenistön lisääntyneestä kiinnostuksesta ja hyvästä toimintavuodesta 2014. Yhdistyksellämme on odotettavissa lähes samanveroinen toimintavuosi 2015.

2 LIITETTÄ Liite 1 Tapahtumakalenteri
Liite 2 Toimintavuoden budjetti (erillinen, ei mukana)
Hallitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *