Toimintasuunnitelma 2014

VAPAUSSODAN JA ITSENÄISYYDEN ETELÄ-POHJANMAAN PERINNEYHDISTYS

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 – ” Itsenäisyysajatukset viriävät 1914”

Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistys jatkaa toimintaansa otsikon mukaisessa hengessä – perinteisillä, totutuilla ja hyviksi todetuilla tavoilla ja tapahtumilla. Vuoden päätapahtumat ovat Tammisunnuntain juhla Alajärvellä ja Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivät Kauhavalla.

Yhdistyksemme jäsenmäärä on säilynyt edeltävän vuoden tasolla. Säilyttääksemme jäsenkuntamme samalla tasolla ja jopa lisätäksemme sitä on tehtävä työtä erityisesti niillä maakuntamme alueilla, joissa jäsenkuntamme on lähes olematonta. Jäsenhankinnan ohella on lisättävä näkyvyyttämme näillä ”harmailla alueilla” ja niiden tuntumassa. Maakunnallisen Tammisunnuntain juhlan lisäksi on muitakin tapahtumia suunnattava eri puolille maakuntaamme. Näin parannetaan mahdollisuuksia saavuttaa tavoite, että vuoden aikana jokainen jäsenemme osallistuu ainakin yhteen tapahtumaamme.

Järjestetään

– tammisunnuntain maakunnallinen juhla Alajärvellä 26.1.2014 yhteistoiminnassa Alajärven kaupungin, seurakunnan ja reserviläisten kanssa

– jääkärihiihto 22.-23.2 2014 yhdessä MPK:n kanssa Vesterössä. Kyseessä on 10. jääkärihiihto, johon haastetaan osallistumaan JP27 Perinneyhdistyksen johdon edustajat. Tapahtumaan osallistujien innostusta tuetaan parilla erityistoimenpiteellä.

– kevätkokous ja yhdyshenkilöpalaveri 20.3.2014 Isokyrössä

– yhdessä Vapaussodan Perinneliiton ja Lentosotakoulun kanssa Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivät Kauhavalla lentosotakoululla 24.-25.5.2014

– historiaretki 2.8.2014 vapaussodan Satakunnan ja Hämeenkyrön (Mannamäki) taistelupaikoille

– syyskokous ja seminaari yhdessä JP 27 Perinneyhdistyksen Etelä-Pohjanmaan osaston kanssa 13.11.2014 Seinäjoella(Nurmossa)

– vuositeemaan 2015 liittyvä seminaari 4.12.2014 lukiolaisille Kauhajoella

Osallistutaan

– kaatuneitten muistopäivän 18.5. 2014 ja itsenäisyyspäivän, 6.12. 2014 tapahtumiin (Seinäjoen kaupunki)

– Puolustusvoimien lippujuhlan päivän, kesäkuun 4. päivänä kunniakäyntiin Seinäjoella Mannerheimin patsaalla

jatkosodan päättymisen muistotilaisuuteen 4.9.2014 ( 70 v aselevosta)

Viestintä

1. Pidetään ajan tasalla nettisivustoa ja julkaistaan tapahtumiin liittyvää aineistoa heti tapahtuman jälkeen.

2. Annetaan tietoja toiminnastamme muille maanpuolustus – , veteraani- ja perinnejärjestöille nettisivustollamme ja toimittamalla tapahtumakalenterimme piiritason toimijoille.

3. Pyritään saamaan julkaistavaksi toiminnastamme kertovia kolumneja ja jälkikirjoituksia ainakin paikallislehdissä.

4. Järjestetään merkittäviä tapahtumia edeltäviä tiedotustilaisuuksia tiedotusvälineille. (Tammisunnuntai 2014, Vapen kesäpäivät 24.-25.2014)

5. Pidetään esillä tunnuksiamme ja esiinnytään yhdistyksemme nimissä muun muassa kutsu-, seminaari- tai puhetilaisuuksissa.

6. Aktivoidaan edelleen jäsenistöä tilaamaan vapaussoturi–lehteä ja toteutetaan erityistoimenpiteitä vapaussodan perinneliiton kesäpäiviin liittyen.

7. Jatketaan jäsenistön nettiosoitteiston täydentämistä ja jaetaan toimintasuunnitelma sähköisenä sekä kirjeellä niille, joille ei ole sähköpostiosoitetta tammikuun 15. päivään mennessä.

8. Pidetään yhteyttä yhdyshenkilöitä hallituksen ja yhdyshenkilöiden ainakin yhdellä yhteisellä kokouksella ja puheenjohtajan ja järjestösihteerin yhteisillä erityistiedonannoilla.

Yhteistoiminta

Yhdistys pyrkii omalla toiminnallaan lisäämään koordinoitua yhteistoimintaa Seinäjoen Sotilaspiirin killan yhteistyöfoorumin kautta. Tavoitteena on estää tärkeiden tapahtumien päällekkäisyydet ja koota voimat ainakin yhteen vuotuiseen isohkoon tapahtumaan..

Veteraanien perinnön vaalimisessa ei voi tulevaisuudessa olla ”minkäänlaisia edunvalvontapiirteitä.” On välttämätöntä kyetä yhdistämään sodat kokeneiden sukupolvien kaikki kokemukset yhteisen” lipun alle”. Tähän sisältyy myös Vapaussodan perinne, kun lähestytään sotiamme niiden lopputuloksen näkökulmasta – vapauden ja itsenäisyyden saavuttamisen ja säilyttämisen näkökulmasta.

Yhdistyksemme on toimintansa aikana pyrkinyt tiivistämään yhteistyötä kaikkien perinnetyötä tekevien voimavaroja sotiemme sukupolvien perinnön ja perinteen vaalimiseen. Yhdistyksenä emme hyväksy sitä ajatusta, että vuoden 1918 vapaussoturien perinne suljettaisiin Tammenlehvä- sukupolven, vuosien 1939-1945 sotiemme veteraanien tulevan perinnetyön ulkopuolelle.

Yhdistyksenä pyrimme lisäämään yhteistyötä erityisesti Etelä-Pohjanmaan Lottaperinne ry ja Jääkäripataljoona 27 Perinneyhdistyksen Etelä-Pohjanmaan osaston kanssa. Jatkamme veteraanipolvien tulevaisuuden perinnetyön hahmottamista keskittyen ensisijassa sen sisällön, kohderyhmien ja toimintatapojen tulevien haasteiden pohdintaan. Tavoitteenamme on yksi ja yhteinen sotiemme sukupolvien perinnön ja perinteen vaaliminen – ei minkään nykyisen yhdistyksen omima perinne.

Uusia hankkeita

Kuluvan vuoden aikana täydennetään jo aloitettua hallituksen sisäisen toiminnan kehittämistä asioiden valmistelun ja taloutemme suunnittelun sekä seurannan osalta uusien sääntöjemme tultua hyväksytyksi ja PRH:n vahvistamiksi.

Vuoden 2014 aikana aloitetaan yhden uuden hankkeen valmistelujen seuranta (Näytelmähanke 2015) ja uusi hanke koskien 2015 järjestettävää yhteistä juhlaa ja siihen liittyvää näyttelyä: Mannerheimin patsaan 60 v ja yhdistyksemme 25 v juhlatapahtumaan liittyen. Näistä lisätietoja on seuraavassa asiayhteydessä.

Yhdistyksen toiminnan pitkän aikavälin suunnittelun ohjaamiseksi tavoitteena vapaussodan alkamisen ja päättymisen 100-vuotisjuhlat nimetään viisi(5) seuraavaa vuotta seuraavasti:

  1. vuosi 2014 – Sorron ja I maailmansodan seurauksia: ”Itsenäisyysajatukset viriävät”
  2. vuosi 2015 – Yhteistoiminta Saksan ja Ruotsin kansa: ”Valmistautuminen alkaa”
  3. vuosi 2016 – Venäläinen sotaväki ja linnoitustyöt: ”Rintamat syntyvät”
  4. vuosi 2017 – Levottomuuksien ja juonittelujen vuosi: ”Kansakunnan kahtiajako”
  5. vuosi 2018 – Taistelu vapaudesta ja itsenäisyydestä: ”100 vuotta Vapaussodasta”
  6. vuosi 2019 – Hallitusmuodosta valtataistelua: ”Suomen 1.Tasavalta”

Yhdistyksen tulevaisuuden haasteita

Yhdistyksemme järjestää valtakunnallisen Tammisunnuntain 100 -vuotismuistojuhlat Etelä-Pohjanmaalla. Juhlan suunnittelu käynnistetään Vapaussodan Perinneliiton ohjauksessa. Seinäjoen Areena on alustavasti varattu juhlapaikaksi 28.1.2018. Vuoden 2014 aikana nimetään projektiorganisaatio ja määritellään yhdessä Helsingin seudun Perinneyhdistyksen kanssa ”juhlat läpäisevä ilme, sanoma ja luonne.

Vuonna 2015 tulee kuluneeksi 60 vuotta Mannerheimin patsaan pystytyksestä Seinäjoelle ja 25 vuotta perinneyhdistyksemme perustamisesta. Juhlat yhdistetään ja sitä varten rakennetaan uusi näyttely Suojeluskunta- ja Lotta Svärd –museoon. Näyttelyn toteuttamiseksi perustetaan projektiryhmä, joka aloittaa työnsä keväällä 2014.

Jatkuvaan jäsenhankintaan on kohdennettava edelleenkin voimavaroja yhdistyksen korkeasta keski-iästä johtuvan jäsenpoistuman korvaamiseksi. Tämä edellyttää vähintään 10% uusia jäseniä vuosittain. Tästä vastuuta tulee yhdyshenkilöille ja hallituksen jäsenille. Kesäpäiviin liittyen järjestöpäällikön johdolla käynnistetään Vapaussota lehden ja sen ilmoitushankinta projekti, jotta lehti nro 2/2014 on ”eteläpohjalainen”.

Maakuntamme reuna-alueiden jäsenistön lisääminen ja näkyvyytemme parantaminen alkaa Alajärvellä järjestettävästä Tammisunnuntain 2014 juhlasta. tavoitetta tukee myös Vapaussodan perinneliiton kesäpäivät Kauhavalla. Laihian – Suupohjan suunnan jäsenkantaa ei ole saatu lisäystä vaikka siellä on järjestetty kahdet Tammisunnuntain juhlat. Hallituksessa pohditaan ratkaisuja tilanteen parantamiseksi, koska Tammisunnuntain 95 v juhla vielä muistetaan menestyksellisenä

Esitän yhdistyksemme puheenjohtajana hallituksen ja omasta puolestani kiitoksen jäsenistön lisääntyneestä kiinnostuksesta ja hyvästä toimintavuodesta 2013. Yhdistyksellämme on odotettavissa lähes samanveroinen toimintavuosi 2014. Sen vaativin haaste on Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivät Kauhavalla.

3 LIITETTÄ 1. Hallituksen toimikunnat (erillinen, ei mukana)

2. Tapahtumakalenteri (erillinen, ei mukana)

3. Toimintavuoden budjetti (erillinen, ei mukana)

Hallitus